Badanie możliwości pozyskania odpadów

Badanie możliwości pozyskania odpadów

Oferta firmy Energopol Odpady skierowana jest do firm, które zainteresowane są pozyskaniem odpadów innych niż komunalne z terenu RP.

Oferujemy przygotowanie:

  • bazy danych dotycząca regionów gospodarki odpadami (j. polski, angielski i niemiecki) – przedstawia uwarunkowania wewnętrzne wybranego regionu gospodarki odpadami w dowolnym województwie (położenie geograficzne, dane statystyczne, demografia w tym: struktura ludności, struktura wiekowa, zagęszczenie, szczegółowe informacje dotyczące strumienia odpadów oraz sposobów ich zagospodarowania, przy uwzględnieniu perspektywy czasowej do 2020 r.).
  • „portretów gmin” (j. polski, niemiecki i angielski ) – dotyczą określonej jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; opracowanie umożliwia dostęp do szczegółowych danych na temat rodzajów i ilości odpadów wytworzonych, zebranych, poddanych utylizacji, odzyskowi bądź recyklingowi w danym roku kalendarzowym.


    Pobierz bezpłatny przykład

  • analizy możliwości pozyskania odpadów o określonych kodach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej – oferujemy zabezpieczenie odpowiedniego strumienia odpadów oraz pomoc w organizacji procesu transgranicznego przemieszczania odpadów.

Energopol Odpady na rynku odpadowym działa od 12 lat. Zdobyte doświadczenie i kontakty umożliwiają kojarzenie wytwórców odpadów czy też firmy obsługujące „RIPOK” z odbiorcą końcowym/recyklerem na terenie UE.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165