Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 

Oferujemy pełną obsługę firm w zakresie instalacji, pozwoleń oraz sprawozdań z zakresu emisji gazów i pyłów do atmosfery.

Firma, która wykorzystuje samochody do celu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiada własną kotłownię zakładową emituje zanieczyszczenia do powietrza. W tym przypadku wystarczy prowadzić wymagane prawem ewidencje i raz w roku złożyć tzw. wykaz o zakresie korzystania ze środowiska do właściwego urzędu marszałkowskiego z wyliczoną opłatą (w zależności od progu opłatę się wnosi lub nie).

Pewne rodzaje działalności czy raczej prowadzonych instalacji wymagają dopełnienia dodatkowych formalności. Przy czym nie trzeba prowadzić zaawansowanych procesów technologicznych, aby podlegać przepisom ochrony środowiska w zakresie ochrony atmosfery. Do instalacji powodujących emisję gazów lub pyłów do powietrza, możemy zaliczyć: lakiernie, drukarnie, zakłady konstrukcji stalowych gdzie mają miejsce procesy spawalnicze itp.
 
Eksploatowana instalacja może wymagać: zgłoszenia pozwolenia na emisję lub decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.

Oferujemy przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji. Opracowujemy operaty ochrony powietrza. Operat ochrony powietrza jest częścią wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Charakteryzuje daną instalację pod względem technicznym i technologicznym, przedstawia (na podstawie obliczeń) wielkość emisji oraz rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń na mapach uwzględniających lokalizację przedsiębiorstwa
i terenów sąsiednich.

Energopol Odpady oferuje kompleksową obsługę firm z zakresu ochrony powietrza, w tym m.in.:

  • wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza;
  • zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • wykazy o zakresie korzystania ze środowiska;
  • doradztwo i wsparcie w doborze urządzeń, surowców, procesów czy technologii mających na celu redukcje emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności albo grzywny (art. 351 Prawa Ochrony Środowiska). Inną konsekwencją braku wymaganego pozwolenia na emisję gazów i pyłów są podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska. Od 1 stycznia 2009 roku opłata podwyższona wynosi już 500%.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165