Oferta

Energopol Odpady świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw, jak również sporządzamy opracowania i ekspertyzy dla samorządów terytorialnych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.

Utylizacja opon

Oferujemy płatną utylizację opon osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Przetwarzanie odpadów

Oferujemy kompleksową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych

Raport ocen oddziaływania na środowisko

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji...

Pozwolenie zintegrowane

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby wydania pozwolenia zintegrowanego...

Sprawozdania środowiskowe

Przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących ochrony środowiska...

Badanie możliwości pozyskania odpadów

Kojarzenie wytwórców odpadów z odbiorcą końcowym/recyklerem na terenie UE...

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Wykonanie opracowań z zakresu gospodarki odpadami...

Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami...