Pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie zintegrowane
Przygotujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację
na potrzeby wydania pozwolenia zintegrowanego.
Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Przygotowanie opracowań z zakresu gospodarki odpadami.
Planujesz inwestycję?
Planujesz inwestycję?
Zamów raport ocen oddziaływania na środowisko!

Skoncentrowani na trendach gospodarki odpadami

Nowe tendencje na rynku gospodarki odpadami i zmieniające się potrzeby powodują stały wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Rozwój mobilności wymaga wysokich inwestycji w infrastrukturę i transport, z poszanowaniem norm środowiskowych i zasad zrównoważonego rozwoju. Energopol Odpady w efektywny sposób przyczynia się do poprawy jakości środowiska, współuczestnicząc w zagospodarowaniu odpadów w inny sposób niż poprzez ich deponowanie na składowiskach odpadów.

Utylizacja opon

Oferujemy płatną utylizację opon osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Przetwarzanie odpadów

Oferujemy kompleksową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych

Raport ocen oddziaływania na środowisko

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji...

Pozwolenie zintegrowane

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby wydania pozwolenia zintegrowanego...

Sprawozdania środowiskowe

Przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących ochrony środowiska...

Badanie możliwości pozyskania odpadów

Kojarzenie wytwórców odpadów z odbiorcą końcowym/recyklerem na terenie UE...

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Wykonanie opracowań z zakresu gospodarki odpadami...

Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami...