Gospodarowanie odpadami
Gospodarowanie odpadami
Przygotowanie opracowań z zakresu gospodarki odpadami.
Planujesz inwestycję?
Planujesz inwestycję?
Zamów raport ocen oddziaływania na środowisko!
Pozwolenie zintegrowane
Pozwolenie zintegrowane
Przygotujemy dla Ciebie niezbędną dokumentację
na potrzeby wydania pozwolenia zintegrowanego.

Skoncentrowani na trendach gospodarki odpadami

Nowe tendencje na rynku gospodarki odpadami i zmieniające się potrzeby powodują stały wzrost zapotrzebowania na nasze usługi. Rozwój mobilności wymaga wysokich inwestycji w infrastrukturę i transport, z poszanowaniem norm środowiskowych i zasad zrównoważonego rozwoju. Energopol Odpady w efektywny sposób przyczynia się do poprawy jakości środowiska, współuczestnicząc w zagospodarowaniu odpadów w inny sposób niż poprzez ich deponowanie na składowiskach odpadów.

Utylizacja opon

Oferujemy płatną utylizację opon osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Przetwarzanie odpadów

Oferujemy kompleksową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych

Raport ocen oddziaływania na środowisko

Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko.

Pozwolenie na emisję gazów i pyłów 

Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji...

Pozwolenie zintegrowane

Przygotowanie dokumentacji na potrzeby wydania pozwolenia zintegrowanego...

Sprawozdania środowiskowe

Przygotowanie sprawozdań i raportów dotyczących ochrony środowiska...

Badanie możliwości pozyskania odpadów

Kojarzenie wytwórców odpadów z odbiorcą końcowym/recyklerem na terenie UE...

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Wykonanie opracowań z zakresu gospodarki odpadami...

Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami...