Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Pozwolenie na gospodarowanie odpadami

Przygotowujemy wnioski o wydanie decyzji z zakresu gospodarki odpadami oraz informacje składane do organów właściwych.

Przepisy ochrony środowiska nakładają na podmioty gospodarcze szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale również niewielkich firm. Często dopiero podczas kontroli okazuje się, ze przedsiębiorcy nie są tego świadomi. W zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów przedsiębiorca prowadzący działalność musi uzyskać jedno z niżej wymienionych pozwoleń:

Źródło odpadów

Rodzaj odpadów

Ilość odpadów/rok

Wymagana dokumentacja

Odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji (głównie w zakładach produkcyjnych)

Niebezpieczne

do 100kg

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi

powyżej 100kg i nie więcej niż 1Mg

Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami

powyżej 1Mg

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Inne niż niebezpieczne

do 5Mg

Brak

powyżej 5Mg i nie więcej niż 5000Mg

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

powyżej 5000Mg

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Odpady powstające poza instalacją (głównie wytwarzane przez firmy usługowe)

Niebezpieczne

do 100kg

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi

powyżej 100kg

Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami

Inne niż niebezpieczne

do 5Mg

Brak

powyżej 5Mg

Informacja o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi

Energopol Odpady oferuje wykonanie następujących opracowań z zakresu gospodarki odpadami:

  • informacje o wytwarzanych odpadach i sposobie gospodarowania nimi;
  • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
  • wnioski o uzyskanie pozwolenie na wytwarzanie odpadów;
  • wnioski o wydanie zezwolenia na prowadzenie odzysku, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów.
Zapraszamy do współpracy.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165