Pozyskiwanie dofinansowania

Pozyskiwanie dofinansowania

Energopol Odpady zajmuje się świadczeniem usług polegających na pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami i innych o charakterze proekologicznym, począwszy od przeprowadzenia analizy możliwości dofinansowania, poprzez przygotowanie kompletnego projektu i wniosku, aż do rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Wskazujemy potencjalne możliwości dofinansowania. Wykonujemy analizę i sporządzamy plany inwestycyjne by skutecznie ubiegać się o środki strukturalne w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych dotacji celowych.

Przygotowujemy kompleksowo dokumentację aplikacyjną lub jej poszczególne elementy (wniosek, biznes plan, studium wykonalności wraz z pozostałymi załącznikami). Pomagamy również przy wdrożeniu projektu współfinansowanego ze środków krajowych oraz obsługą inwestycji.

Zajmujemy się pozyskiwaniem środków unijnych oraz realizacją dotowanych projektów od 2007 roku. Mamy doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów infrastrukturalnych i tzw. projektów miękkich.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165