Przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów

Oferujemy kompleksową gospodarkę odpadami w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, w taki sposób, aby skutecznie obniżyć koszty związane z unieszkodliwieniem lub odzyskiem.

Efektem naszych działań jest zawarcie najkorzystniejszej współpracy cenowej i jakościowej pomiędzy wytwórcą odpadu, a instalacją końcowego zagospodarowania odpadu. Współpracujemy tylko z firmami posiadającymi stosowne uprawnienia w zakresie: zbierania, transportu i przetwarzania odpadów.

Zgodnie z ustawą wytwórca odpowiedzialny jest za odpad do momentu końcowego zagospodarowania. Zlecając nam usługę mają Państwo gwarancję, że odpad zakończy swoje życie w instalacji posiadającej stosowne pozwolenia a firma będąca wytwórcą pozbędzie się odpowiedzialności i sankcji karnych wynikających z nielegalnym zagospodarowaniem poza instalacją.

Chcesz skorzystać z naszej oferty?

Wyślij formularz kontaktowy

lub zadzwoń do nas:

516-044-165